Υπογραφή Συμβάσεων Πρακτικής Άσκησης

Η συμμετοχή όλων των ενδιαφερόμενων είναι ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ

Παρακαλούνται οι φοιτητές που θα κάνουν Πρακτική Άσκηση το καλοκαίρι του 2017, να προσέλθουν τη Πέμπτη 15/06 στο γραφείο Π.Α.ΙΙ προκειμένου να υπογραψουν συμβάσεις που αφορούν στην πληρωμή τους.

Η προσέλευση να γίνει σύμφωνα με τις κατευθύνσεις τις παρακάτω ώρες:

Κατεύθυνση Ώρες
Μεταλλουργικές Διεργασίες 10.00
Περιβαλλοντική Μηχανική & Γεωπεριβάλλον 10.30
Επιστήμη και Τεχνολογία Υλικών 11.00
Γεωτεχνολογία 12.00
Μεταλλευτική Τεχνολογία 12.30