Υποβολή αιτήσεων για το θερινό σχολείο του TOP STARS 2018

Οι αιτήσεις για το θερινό σχολείο του TOP STARS 2018 (2η έκδοση, 16-25 Ιουλίου, 2018 – https://sites.google.com/g.unitn.it/topstars2018) είναι ανοικτές. Οι φοιτητές και οι νέοι ερευνητές μπορούν να υποβάλουν αίτηση στην ηλεκτρονική διεύθυνση https://goo.gl/forms/sUcvMIMQAo545JVc2

Το θερινό σχολείο εισαγάγει τους μαθητές στην επιχειρηματική σκέψη και συμπεριφορά στις διαδικασίες των επιχειρήσεων και της καινοτομίας, στο μάρκετινγκ επιχειρήσεων υψηλής τεχνολογίας και στις τεχνικές παραγωγής επιχειρηματικών μοντέλων.

Το TOP STARS αποτελεί ευκαιρία για τους διδακτορικούς φοιτητές, τους νέους ερευνητές και τους μεταπτυχιακούς φοιτητές στα τελευταία χρόνια των σπουδών τους να κατανοήσουν σαφώς πώς να μετατρέψουν την έρευνά τους σε πιθανή επιχειρηματική ευκαιρία. Επομένως, ο κύριος στόχος είναι να προσανατολιστεί η έρευνα προς τις ανάγκες της αγοράς και των κοινωνικών αναγκών. Εκτός από την οικοδόμηση τεχνικών ικανοτήτων και την προσφορά πιθανών λύσεων στις κοινωνικές προκλήσεις, στις δέκα ημέρες του σχολείου θα μάθουν πώς να εργάζονται στις ομάδες, πώς να προετοιμάζουν ένα επιχειρησιακό σχέδιο, πώς να είναι αποτελεσματικοί στο να περάσουν τις βασικές πληροφορίες και πώς μπορούν να πετύχουν. Θα μεταμορφώσουν τον τρόπο με τον οποίο αλληλεπιδρούν με την αγορά εργασίας και θα δημιουργήσουν ευκαιρίες για το μέλλον τους.

Στο σχολείο τονίζεται η πολυεπιστημονικότητα και οι φοιτητές βρίσκονται αντιμέτωποι με τους συμμετέχοντες φορείς (εταιρείες και νεοσύστατες επιχειρήσεις) για να εξετάσουν τη βιωσιμότητα και τη συνάφεια των ιδεών τους. Σε όλο το θερινό σχολείο, οι φοιτητές θα εργαστούν σε ομάδες 5-7 ατόμων για να δημιουργήσουν και να αναπτύξουν τις λύσεις που έχουν εντοπίσει για την αντιμετώπιση των τεχνικών προβλημάτων που τους παρουσιάζονται. Η αρχική επιλογή περιπτώσεων (use-cases) θα γίνει σε συνεργασία με εταιρίες-εταίρους που συμμετέχουν στο θερινό σχολείο.

Η όλη πρωτοβουλία αποτιμάται σε 10 διδακτικές μονάδες.

Επιπλέον, μια επιδότηση που καλύπτει τα έξοδα ταξιδίου (μέχρι 300 ευρώ) και τη διαμονή (που διαχειρίζεται και καταβάλλεται από το σχολείο), θα είναι διαθέσιμη σε όλους τους επιλεγμένους μαθητές που πληρούν τα κριτήρια του προγράμματος H2020 της ΕΕ.

Προθεσμίες

30 Απριλίου 2018: προθεσμία υποβολής αίτησης

11 Μαΐου 2018: επιβεβαίωση σε επιλεγμένους συμμετέχοντες

18 Μαΐου 2018: επιβεβαίωση της συμμετοχής επιλεγμένων φοιτητών

Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε με:

Dr. Vanessa M. Caleca

TOP STARS 2018 Summer School Secretariat

Department of Industrial Engineering

University of Trento

  1. (+39) 0461 283978

e-mail topstars2018@unitn.it

Download (PDF, 335KB)

Download (PDF, 420KB)