Επαναπροκήρυξη Υποτροφίας “Ε. Τσαντίλη” έτους 2016

Χορήγηση Υποτροφίας “Ελ. Τσαντίλη”, επίδοση εισαγωγής έτους 2016 (επαναπροκήρυξη βάση της τρίτης προϋπόθεσης).

Download (PDF, 436KB)