Μη επίδοση της Υποτροφίας “Χρ. Αργυρόπουλου” ακαδ. έτους 2017-18

Ανακοίνωση της Συγκλήτου του Ιδρύματος για τη μη επίδοση της υποτροφίας “Χρ. Αργυρόπουλου” ακαδ. έτους 2017-18.

Download (PDF, 376KB)