Επίδοση υποτροφίας “Χρ. Γκανιώτη – Παπαγεώργη” έτους 2017

Ανακοίνωση απόφασης Συγκλήτου του Ιδρύματος για την επίδοση της υποτροφίας “Χρ. Γκανιώτη-Παπαγεώργη” έτους 2017.

Download (PDF, 397KB)