Πρόσκληση για τη χορήγηση του Βραβείου “Ευστρ. Γαλανή” έτους 2017

Η Πρυτανεία του Ε.Μ.Π. γνωστοποιεί ότι θα χορηγηθεί το Βραβείο “Ευστράτιου Γαλανή” για την εισαγωγή στο ΕΜΠ έτους 2017.

Download (PDF, 275KB)

Download (PDF, 315KB)