Ανακοίνωση για την εκλογή Δ/ντών Τομέων της Σχολής ΜΜ-Μ.

Σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 27 του Ν. 4485/2017 (ΦΕΚ 114 τ.Α.) και στην Υ.Α. 153348/Ζ1/15-9-2017 (ΦΕΚ 3255 τ.Β.) σας ενημερώνουμε ότι οι εκλογές για την ανάδειξη Δ/ντών Τομέων της Σχολής για το ακαδ. έτος 2018-2019 θα διεξαχθούν στις 9 Ιουλίου 2018.

Download (PDF, 58KB)

Download (PDF, 60KB)

Download (PDF, 58KB)